Đại diện ủy quyền

  1. Đại diện ủy quyền cho khách hàng thực hiện dịch vụ liên quan thủ tục hành chính như: Thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục hoàn công nhà…
  2. Đại diện ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, hành chính …