Tư vấn pháp luật

  • Tư vấn thủ tục dân sự như: các tranh chấp về thừa kế, ly hôn, hợp đồng dân sự, bồi thường ngoài hợp đồng, lao động, đất đai, nhà ở…
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay, thế chấp tài sản giữa cá nhân, tổ chức với các tổ chức tín dụng…
  • Tư vấn các vấn đề hợp đồng mua bán, thủ tục đăng ký …