BẤT ĐỘNG SẢN

    Mua bán/trao đổi/tặng cho/thừa kế/đấu giá/cấp GCN…

Chúng tôi thực hiện bảo trợ pháp lý cho việc thực hiện các thủ tục, giao dịch, tranh chấp liên quan đến Bất động sản:

 • Bạn đang thực hiện mua bán tài sản: chúng tôi sẽ bảo trợ pháp lý cho bạn để bạn yên tâm thực hiện các giao dịch mua bán.
 • Đấu giá BĐS: Bạn muốn tham gia đấu giá BĐS nhưng lại không biết thủ tục thế nào, cách thức thực hiện ra sao?tính pháp lý như thế nào?
 • Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận liên quan đến BĐS: Bạn mua, bán tài sản/tặng cho…nhưng cần một bên đại diện làm thủ tục liên hệ cơ quan NN cấp Giấy chứng nhận tài sản.
 • Gia đình có BĐS thửa kế: Bạn không biết làm thế nào? chúng tôi sẽ bảo trợ pháp lý cho bạn…
 • Bảo trợ pháp lý Giải quyết các tranh chấp liên quan đến Bất động sản/hợp đồng mua bán/tặng cho BĐS:
  • Đất bị lấn chiếm/Tranh chấp lối đi, ranh giới đất.
  • Tranh chấp bồi thường đất dự án.
  • tranh chấp tiền/nghĩa vụ bồi thường
  • Tranh chấp Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất.
  • Tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà đất
  • Các tranh chấp khác liên quan đến quyền/nghĩa vụ của người có nhà đất như: Bảo lãnh/góp vốn bằng tài sản; Thế chấp tài sản; thuê tài sản/cho ở nhờ…..
 • Ngoài ra chúng tôi còn bảo trợ pháp lý liên quan đến các dịch vụ như tách thửa, hợp thửa, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, xin phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận…