HÌNH SỰ

Tư vấn giải quyết/Phương án xử lý/Tham gia tố tụng khi có yêu cầu:

  1. Tư vấn giải quyết/Phương án xử lý
  • Sự việc phát sinh: Cơ quan điều tra có Giấy mời/Giấy triệu tập, bạn đang lo lắng hãy liên hệ với chúng tôi.
  • Khi người thân/người quen bạn bị bắt tạm giữ/tạm giam hoặc xảy ra các vấn đề liên quan đến điều tra hình sự, bạn đang lo lắng? Hãy liên hệ với chúng tôi.
  1. Tham gia tố tụng:
  • Khi bạn/người thân đang gặp các vấn đề liên quan đến vụ án hình sự dù với tư cách là bị can/bị cáo/bị hại: Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi, sẽ trợ giúp và cùng bảo vệ những người thân yêu của bạn để đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
  • Tham gia phiên Tòa/soạn đơn, văn bản…để bảo trợ tốt nhất cho bạn/người thân.