0367775886

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Tư vấn thủ tục dân sự như: các tranh chấp về thừa kế, ly hôn, hợp đồng dân sự, bồi thường ngoài hợp đồng, lao động, đất đai, nhà ở… Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay, thế chấp tài sản giữa cá nhân, tổ chức với các tổ

Đại diện ủy quyền

Đại diện ủy quyền cho khách hàng thực hiện dịch vụ liên quan thủ tục hành chính như: Thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục hoàn công nhà… Đại diện ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, hành chính …