Thực hiện dịch vụ pháp lý khác

Tư vấn pháp luật

Tư vấn thủ tục dân sự như: các tranh chấp về thừa kế, ly hôn, hợp đồng dân sự, bồi thường ngoài hợp đồng, lao động, đất đai, nhà ở… Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay, thế chấp tài sản giữa cá nhân, tổ chức với các tổ