Luật sư bào chữa/bảo vệ trong vụ án hình sự

  • Tham gia cũng khách hàng/bị can làm việc với Cơ quan điều tra.
  • Tham gia bảo vệ khách hàng/bào chữa cho bị can trong vụ án hình sự.