Đại diện, cùng KH tham gia giải quyết các vụ việc pháp lý cụ thể khác

  • Đại diện ủy quyền cho khách hàng thực hiện dịch vụ liên quan thủ tục hành chính như: Thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục hoàn công nhà…
  • Đại diện ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, thừa kế, Hôn nhân gia đình, kinh tế, hành chính …