Tư vấn về dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế

Dân sự

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai, nhà ở, mua bán bất động sản, tài sản …
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp như: các tranh chấp về thừa kế, ly hôn, hợp đồng dân sự, bồi thường ngoài hợp đồng, lao động…
  • Tư vấn các thủ tục liên quan đến khai sinh, khai tử, kết hôn, giám hộ….

Hình sự

  • Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều tra hình sự, việc bắt tạm giữ, tạm giam…
  • Tư vấn liên quan đến việc giải quyết vụ án hình sự tại Cơ quan điều tra, Tòa án, trại giam…

Hành chính

  • Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường đất đai, quyết định xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính…
  • Tư vấn liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Cơ quan quản lý nhà nước: cấp giấy phép; cấp giấy chứng nhận đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Kinh tế

  • Tư vấn liên quan đến các hợp đồng kinh tế: soạn thảo hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp…
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay, thế chấp tài sản giữa cá nhân, tổ chức với các tổ chức tín dụng…
  • Tư vấn các vấn đề hợp đồng mua bán, thủ tục đăng ký …