Luật sư tại Tòa án trong các tranh chấp tài sản, thừa kế, Ngân hàng, HNGĐ

  • Tư vấn bước đầu về tranh chấp/soạn thảo văn bản khởi kiện/văn bản đề nghị, kiến nghị
  • Tham gia với vai trò luật sư để bảo vệ quyền/lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp phát sinh khi khách hàng có yêu cầu.
  • Tham gia hòa giải tại Tòa; thu thập chứng cứ, tham gia phiên tòa xét xử vụ án…